Personvern

PERSONVERNREGLER FOR NETTSTED

Ikrafttredelsesdato og dato for siste endring 08 / 2011

Innledning

Livebookings Holdings Limited, med forretningskontor i 6. etasje, Elizabeth House, 39 York Road, London, SE1 7NQ +44 (0)20 7199 4300 (forkortet “oss” “vi” eller “vår”) forplikter oss til å beskytte våre brukeres personopplysninger på www.bookatable.com (“Nettstedet”).

Disse personvernreglene (”Personvernreglene”) redegjør for våre retningslinjer når det gjelder opplysninger du måtte gi oss (eller som vi måtte innhente fra deg) når du besøker Nettstedet eller bruker visse tjenester som tilbys via Nettstedet. Alle slike opplysninger vil bli brukt i samsvar med de tillatelser du gir og i samsvar med UK Data Protection Act. Vi er databehandler i lovens forstand.

Sammendrag av de viktigste prinsippene

Nedenfor finner du et sammendrag av de viktigste punktene i våre Personvernregler, slik at du kan få en rask forståelse av hvordan vi bruker opplysninger fra deg og hvordan de er beskyttet. For ytterligere informasjon om disse punktene, ber vi deg lese resten av disse Personvernreglene i sin helhet.

• Vi innhenter normalt to typer av opplysninger om deg: (1) opplysninger gitt av deg som identifiserer deg personlig (så som ditt navn, e-postadresse eller kontaktopplysninger), og (2) opplysninger som ikke identifiserer deg, men som er relevante for din bruk av Nettstedet (så som sider som er besøkt på vårt Nettsted og dato og tider for dine besøk).

• Opplysningene lagres på sikre servere i Irland. Hvis denne lokaliseringen endres, vil vi oppdatere disse Personvernreglene tilsvarende.

• Vi bruker opplysningene for å gjøre Nettstedet tilgjengelig for deg, huske hva du foretrekker, forenkle restaurantbestillinger, foreta salgsfremmende tiltak eller loddtrekning om premier som du har meldt deg på, overvåke trafikken på Nettstedet og hvordan det fungerer, og for å kontakte deg med informasjon om våre tjenester og våre forretningspartneres tjenester (når du har gitt oss tillatelse til å gjøre det).

• Vi kan gi opplysninger om deg videre til våre utvalgte forretningspartnere for ovennevnte formål (f eks til restauranten der du ønsker å foreta en bestilling), og til visse andre tredjeparter under de omstendigheter som er nærmere beskrevet i de fullstendige Personvernreglene nedenfor.

• Vårt Nettsted benytter informasjonskapsler (såkalte cookies), men du kan fjerne dem ved å justere innstillingene i din nettleser.

• Vi kan til enhver tid oppdatere disse Personvernreglene for å vise endringer i vår forretningspraksis og/eller gjeldende lover og forskrifter. Du bør kontrollere Personvernreglene regelmessig for eventuelle oppdateringer.

• Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med vår praksis når det gjelder personopplysninger, kan du sende oss en e-post på privacy@bookatable.com.

Våre Personvernregler er ment å skulle hjelpe deg til å foreta informerte beslutninger når du bruker vårt Nettsted og våre tjenester. Vi ber deg bruke litt tid på å lese og forstå reglene i sin helhet.

Hvilke opplysninger innhenter vi?

Opplysninger vi innhenter faller i to kategorier (sammen kalt “Opplysningene”):

a) Personlige opplysninger, slik som ditt navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, alder og e-postadresse som du gir oss når du registrerer deg eller når du sender oss en e-post (”Personlige opplysninger”), og

b) Opplysninger om nettstedbruk – vårt Nettsted anvender en standardteknologi kalt informasjonskapsler (”cookies”), se forklaring nedenfor om ”Hva er informasjonskapsler”, og serverlogger for å innhente informasjon om hvordan vårt Nettsted brukes. Opplysninger innhentet ved hjelp av informasjonskapsler og serverlogger kan omfatte dato og tid for besøk, hvilke sider du har sett på, den tid som er brukt på vårt Nettsted og de nettsteder som er besøkt rett før og rett etter vårt Nettsted. Vårt Nettsted bruker også din datamaskins IP-adresse for å gjenkjenne din geografiske lokalisering, slik at vi kan gi deg innhold og språk tilpasset lokaliseringen (”Opplysninger om bruk av Nettstedet”).

Ditt samtykke

Ved å hake av for godkjennelse av Personvernreglene samtykker du i at vi innhenter og bruker dine opplysninger som beskrevet i disse Personvernreglene. Hvis vi endrer våre personvernregler og prosedyrer, vil vi legge inn en oppdatert versjon av Reglene på vårt Nettsted for å gjøre deg oppmerksom på hvilke opplysninger vi innhenter, hvordan vi bruker dem og under hvilke omstendigheter vi kan gi dem videre til andre.

Hvordan bruker vi opplysninger du gir oss?

Vi bruker opplysningene for å:

• gjøre Nettstedet tilgjengelig for deg ved gjenkjenning av IP-adressen til din datamaskin og eventuelle preferanser du måtte ha gitt tilkjenne under tidligere besøk

• lette restaurantbestillinger som du ønsker å foreta ved bruk av Nettstedet ved å videresende dine personlige opplysninger til vedkommende restauranter

• gjennomføre salgsfremmende tiltak eller trekning av premier som du måtte ha meldt deg på ved bruk av Nettstedet

• overvåke trafikken av besøkende på vårt Nettsted og foreta analyser av hvordan Nettstedet fungerer, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen, og

• kontakte deg med informasjon om våre tjenester som vi mener kan være av interesse for deg, og for å dele opplysningene fra deg med utvalgte forretningspartnere slik at de også kan komme i forbindelse med deg samt til å gi informasjon om våre forretningspartneres tjenester. Dette vil bare skje dersom du velger alternativet å motta e-post-meddelelser når du registrerte deg eller når du foretar en bestilling. Du kan når som helst underrette oss dersom du ikke ønsker å motta slike tilbud ved å klikke på lenken Avmelding i e-postene du mottar, eller ved å skrive til oss på unsubscribe@bookatable.com og skrive ”AVMELDING” i emnefeltet.Vennligst merk at det kan ta opp til 72 timer for vårt system å oppdatere endringen.

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som ofte inneholder et unikt identifikasjonsnummer. Når du besøker et nettsted, vil nettstedets datamaskin spørre din datamaskin om tillatelse til å lagre denne filen på en del av din harddisk som er spesielt utformet for informasjonskapsler. Hvert nettsted kan sende sin egen informasjonskapsel til din nettleser hvis din nettlesers preferanser tillater det, men (for å beskytte dine personopplysninger) tillater din nettleser bare at et nettsted får tilgang tilde informasjonskapslene den allerede har sendt til deg, ikke informasjonskapslene som er sendt deg fra andre nettsteder. Du kan nekte å motta informasjonskapsler ved å stille inn nettleseren din til ikke å akseptere informasjonskapsler. Hvis du velger en slik innstilling, kan det imidlertid være at du ikke vil bli i stand til å få tilgang til visse nåværende eller fremtidige deler av vårt Nettsted. For ytterligere opplysninger om informasjonskapsler, herunder hvordan du stiller inn nettleseren din til å avvise informasjonskapsler, kan du gå til www.allaboutcookies.org.

Hvordan bruker vi opplysninger om bruk av nettstedet?

Når du er inne på vårt Nettsted, bruker vi informasjonskapsler til å skille deg fra andre brukere og til, sammen med vår nettservers loggfiler, å gjøre det mulig for oss å beregne det samlede antall personer som besøker vårt Nettsted. Opplysninger om bruk av nettstedet hjelper oss til å samle inn tilbakemeldinger for at vi kontinuerlig skal kunne forbedre vårt Nettsted og tjene våre brukere bedre. Opplysninger om bruk av nettstedet gjør det ikke mulig for oss å samle inn personlig informasjon om deg, og generelt lagrer vi ikke noen personlige opplysninger som du gir oss i dine informasjonskapsler.

Deling av informasjon med tredjeparter

Vi kan videregi dine opplysninger til våre tredjeparts forretningspartnere med sikte på å levere tjenester du ber om (så som å videresende dine opplysninger til restauranter du ønsker å foreta en bestilling hos) eller for å drifte og vedlikeholde vårt Nettsted.

Disse tredjepartene kan ønske å kontakte deg til enhver tid med informasjon om deres egne produkter eller tjenester. Du har rett til å kreve at vi ikke videregir dine opplysninger for slike markedsføringsformål ved at du, før du legger inn dine opplysninger, angir at du ikke ønsker at de brukes på en slik måte. Alternativt kan du bruke din rett til å gjøre dette ved å kontakte privacy@bookatable.com eller ved å skrive til oss på den adressen som finnes øverst på disse Personvernreglene.

Vi kan også sende dine opplysninger videre til tredjeparter hvis vi er forpliktet til å gjøre det etter loven eller hvis det er nødvendig for eller i forbindelse med rettssaker eller for å utøve eller forsvare juridiske rettigheter. Endelig kan dine opplysninger være blant de eiendeler som overføres hvis vårt selskap blir ervervet av et annet selskap.

Beskyttelse av dine personopplysninger

Hvordan kan du få tilgang til, og rette, dine personopplysninger?Du har rett til å motta kopi av opplysninger vi besitter om deg ved å sende oss en e-post på privacy@bookatable.com eller ved å skrive til oss på den adressen som finnes øverst på disse Personvernreglene, adressert til Operations Director.

Du gjøres oppmerksom på at vi vil belaste et mindre gebyr for å dekke de administrative kostnadene forbundet med oppfyllelse av slike anmodninger.

Hva med andre nettsteder som er lenket til vårt Nettsted?

Du må huske på at når du bruker en lenke for å gå fra vårt Nettsted til et annet nettsted, gjelder ikke lenger våre Personvernregler. Når du ser på og bruker et annet nettsted interaktivt, herunder et nettsted som har en lenke på vårt Nettsted, gjelder vedkommende nettsteds egne personvernregler. Vi ber deg lese gjennom disse reglene og retningslinjene før du går videre.

Informasjonsoverføring

Overføring av informasjon over Internet er dessverre ikke fullstendig sikker. Selv om vi gjør vårt best for å beskytte dine personopplysninger, kan vi derfor ikke garantere sikkerheten til dine personopplysninger sendt til vårt Nettsted. Alle overføringer skjer på din egen risiko. Så snart vi har mottatt dine personopplysninger, vil vi anvende strenge prosedyrer og sikkerhetsforanstaltninger for å hindre ikke godkjent tilgang.

Ytterligere opplysninger

Spørsmål om disse Personvernreglene eller eventuelle klager knyttet til Reglene kan sendes til privacy@bookatable.com eller inngis ved å skrive til Operations Director på ovenstående adresse.