Privacybeleid

UW PRIVACY Ingangsdatum en het laatst bewerkt op [] 2011 Introductie Livebookings Holdings Limited, met statutaire vestigingsplaats 5th Floor, Elizabeth House, 39 York Road, London, SE1 7NQ Engeland +44 (0)20 7199 4300 (hierna ook aan te duiden als "ons" "wij" of "onze") hecht belang aan het beschermen van de privacy van de gebruikers van onze website op www.bookatable.com (“de Website").

Dit privacybeleid (“het/ons Privacybeleid") omschrijft ons beleid ten aanzien van alle informatie - waaronder persoonsgegevens - die u aan ons verstrekt (of die wij registreren) tijdens een bezoek aan de Website of tijdens het gebruik van bepaalde diensten die wij via de Website aanbieden. Deze gegevens zullen daarom worden gebruikt in overeenstemming met de door u verleende volmachten en in overeenstemming met de “Data Protection Act 1998” (“de Wet"). Wij zijn eindverantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens zoals bedoeld in de Wet.

Let op; de Website waarop u uw recensie plaats, wordt verzorgd door Livebookings. Daarom zal het Privacybeleid van Livebookings van toepassing zijn op informatie die u op de Website zet bij het geven een recensie. Voor de Livebookings Privacy Policy klik hier.

Er bestaan belangrijke verschillen tussen de manier waarop uw persoonsgegevens door Livebookings wordt behandeld in het kader van deze dienst, en de manier waarop wij omgaan met deze informatie - waaronder persoonsgegevens - bij gebruik van de website. Lees daarom ons Privacybeleid zorgvuldig.

Livebookings is eindverantwoordelijk in de zin van de Wet en daarmee verantwoordelijk voor de verwerking en bewaking van uw persoonsgevens die u verstrekt tijdens het gebruik van de recensie(functie) van deze Website.

Samenvatting van de belangrijkste punten

We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste punten van ons Privacybeleid zodat u snel inzicht krijgt op welke wijze wij uw informatie gebruiken en hoe deze wordt beschermd. Voor meer informatie over deze punten raden wij u aan ons Privacybeleid in zijn geheel goed door te lezen.

• Wij verzamelen in het bijzonder twee soorten informatie over u: (i) informatie die u die ons verstrekt en waarmee u persoonlijk wordt geïdentificeerd (zoals uw naam, e-mailadres of contactgegevens); en (ii) informatie - niet zijnde persoonsgegevens - die betrekking hebben op uw gebruik van de Website (zoals de bezochte pagina's op onze Website en de data en tijden van uw bezoek).

• De informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers in Ierland. Als die locatie verandert, dan zullen we ons Privacybeleid overeenkomstig aanpassen.

• Wij gebruiken deze informatie om de Website gebruiksvriendelijk voor u te maken, uw voorkeuren te onthouden, restaurantboekingen te vergemakkelijken, het afwikkelen van promoties of prijsvragen waaraan u hebt deelgenomen, toezicht te kunnen houden op het computerverkeer en de prestaties van onze Website en contact met u te onderhouden met informatie over onze diensten en die van onze zakelijke partners (voor zover u ons daar toestemming voor heeft gegeven).

• Wij behouden ons het recht toe om met betrekking tot bovenstaande doeleinden (zoals het restaurant waar u een reservering wenst te maken) informatie over u aan onze geselecteerde zakelijke partners, alsook aan eventuele andere partijen - in bepaalde gevallen welke nader zijn omschreven in ons Privacybeleid – door te geven.

• Onze Website maakt gebruik van cookies, echter deze kunt u uitschakelen door het aanpassen van uw browserinstellingen.

• Wij behouden ons het recht voor ons Privacybeleid te veranderen en aan te passen ten gevolge van veranderingen in onze zakelijke activiteiten en/of op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Controleer daarom ons Privacybeleid regelmatig op zulke aanpassingen.

• Als u nog vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid heeft, dan kunt een e-mail sturen naar: privacy@bookatable.com.

Ons Privacybeleid is bedoeld om u te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen tijdens het gebruik van onze Website en onze diensten. Gelieve voor een goed begrip ons volledige Privacybeleid door te lezen.

Welke informatie verzamelen wij?

De informatie die wij over u verzamelen zijn op te delen in twee categorieën, (samen de "Informatie") als volgt:

a) persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd en e-mailadres die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft of wanneer u ons een e-mail zendt ("Persoonlijke Informatie"), en

b) website gebruikersinformatie; onze website maakt gebruik van een standaard technologie genaamd "cookies" (zie toelichting hieronder; "Wat zijn cookies?") en webserver logs om informatie over de manier waarop onze website wordt gebruikt te verzamelen. Informatie verzameld door cookies en webserver logs kunnen bestaan uit wat de datum en het tijdstip van uw bezoeken zijn, welke pagina’s u hebt bekeken, de tijd die u heeft doorgebracht op onze website, en de door u bezochte websites voor en nadat u op onze website bent geweest. Voorts maakt onze website gebruik van het IP-adres van uw computer om uw geografische locatie vast te stellen, zodat wij u de inhoud van een webpagina in uw moedertaal kunnen aanbieden. ("Website gebruik Informatie").

Uw toestemming

Bij het gebruik van onze Website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens middels de door ons verzamelde informatie, zoals is beschreven in ons Privacybeleid.

Zodra wij ons Privacybeleid veranderen en/of de procedures aanpassen, zullen we een bijgewerkte versie van dit beleid op onze Website plaatsen. Zo blijft u op de hoogte van alle informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we dit openbaar kunnen maken.

Hoe gebruiken wij de gegevens door u aan ons verstrekt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• het voor u toegankelijk maken van de Website door middel van (herkenning van) het IP-adres van uw computer en de voorkeuren die u hebt aangegeven tijdens eerdere bezoeken;

• het vergemakkelijken van het maken van restaurantboekingen met behulp van de Websites, door uw persoonlijke gegevens door te sturen naar de desbetreffende restaurants;

• het uitvoeren van acties of prijsvragen waaraan u tijdens uw bezoek aan de Website hebt deelgenomen;

• het volgen van het aantal bezoekers op onze Website en het uitvoeren van analyses over de prestaties van onze website zodat we de Website gebruiksvriendelijker kunnen maken;

• contact met u te kunnen opnemen met informatie over onze diensten waarvan we menen dat u daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn en het delen van uw gegevens met geselecteerde zakelijke relaties zodat deze contact met u en onze andere zakenrelaties kunnen opnemen.

U kunt ervan op aan dat dit alleen zal gebeuren indien u gekozen heeft voor “opt-in” registratie of bij het maken van een boeking. U kunt altijd contact met ons opnemen wanneer u deze aanbiedingen niet wilt ontvangen en u wilt afmelden. U klikt dan op de “unsubscribe” link in de betreffende ontvangen e-mail of u stuurt een e-mail aan ons unsubscribe@bookatable.com onder vermelding van: “unsubscribe” in het veld “onderwerp”.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstdocument, dat vaak een anonieme unieke identificatiecode bevat. Wanneer u een website bezoekt, vraagt de site van die computer toestemming aan uw computer om dit bestand op te slaan op dat deel van uw harde schijf dat speciaal is aangewezen voor cookies.

Wanneer uw browserinstellingen zo staan ingesteld dat dit wordt toegestaan, kan elke website zijn eigen cookie op uw browser plaatsen, maar (om uw privacy te beschermen) kunt u uw browser ook zo instellen dat alleen cookies welke al eerder aan u zijn gestuurd - en niet de cookies die van andere sites worden gestuurd – worden opgeslagen.

Ook kunt u uw browser zo instellen dat deze geen enkele cookie accepteert. Echter, als u deze instelling selecteert krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde bestaande en toekomstige onderdelen van onze Website. Meer informatie over cookies en hoe u uw internet browser kunt instellen vindt u op de website www.allaboutcookies.org.

Wat doen wij met de informatie over uw websitegebruik?

Terwijl u surft op onze Website maken wij gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers en, samen met onze webserver logbestanden, kunnen wij het totaal aantal mensen dat onze Website bezoekt berekenen. Deze informatie helpt ons terugkoppelingen te maken waardoor wij in staat zijn onze Website voortdurend te verbeteren en om onze gebruikers beter van dienst te kunnen zijn. Wij mogen de via u verkregen persoonsgegevens niet verzamelen en over het algemeen slaan wij de persoonsgegevens die wij via cookies van u verkregen hebben dan ook niet op.

Informatie delen met derden

Het is mogelijk dat wij uw informatie delen met onze externe zakelijke partners met als doel de diensten die u aanvraagt te kunnen realiseren (zoals doorgeven van uw gegevens naar restaurants waar u een reservering wilt maken) of voor het beheer en het onderhoud onze Website.

Deze derde partijen hebben wellicht de wens contact met u op te nemen omtrent informatie over hun eigen producten of diensten. U hebt het recht ons te vragen deze informatie niet voor dergelijke marketingdoeleinden aan derden door te geven. Geeft u dit dan aan ons door voordat u uw informatie aan ons verstrekt. U kunt daartoe contact opnemen via privacy@bookatable.com of door ons te schrijven op het adres dat u vindt aan het begin van dit Privacybeleid.

Wanneer dit wettelijk verplicht is gesteld, of wanneer dit nodig is voor het doel van, of in verband met gerechtelijke procedures en/of uit te oefenen of te verdedigen wettelijke rechten, bestaat de mogelijkheid dat wij uw informatie door moeten geven aan derden.

Wanneer ons bedrijf of onze activa worden overgenomen door een andere onderneming, dan kan ook uw informatie deel uitmaken van de activa die wordt overgedragen of verkregen.

Bescherming van uw informatie

Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en hoe kunt u deze wijzigen?

/ U hebt recht op een kopie van de informatie die wij over u hebben ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar privacy@bookatable.com of schrijf ons op het adres zoals vermeld aan het begin van dit Privacybeleid, ter attentie van Operations Director.

Wij brengen u een kleine vergoeding in rekening als tegemoetkoming in de kosten van een dergelijk verzoek. Naar Engels recht is dit toegestaan.

Andere websites die naar onze website zijn gelinkt

Bedenk dat wanneer u gebruik maakt van een link die via onze Website naar een andere website is gelinkt, ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Browsen en andere interacties op deze andere website, waaronder op websites die een link naar onze Website hebben, zijn de eigen voorwaarden en het eigen beleid van de betreffende website van toepassing. Lees deze voorwaarden en het beleid goed voordat u verder gaat.

formatieoverdracht

Helaas is de overdracht van informatie via het internet nog niet volledig veilig. Hoewel wij ons uiterste best doen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen staan wij niet garant voor de beveiliging van de gegevens die u hebt doorgegeven aan/via onze Website. Iedere verzending vindt geheel plaats op en voor uw eigen risico. Op alle informatie die wij van u hebben ontvangen zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties toepassen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Meer informatie

Voor vragen over dit Privacybeleid of eventuele klachten met betrekking daartoe kunt u een e-mail sturen aan privacy@bookatable.com of een brief schrijven naar het aan het begin van ons Privacybeleid vermelde adres, ter attentie van Operations Director.