Integritet

INTEGRITETSPOLICY FÖR SAJTEN

Datum för ikraftträdande; senaste ändring 08 / 2011

Inledning


Livebookings Holdings Limited, med säte på 5th Floor, Elizabeth House, 39 York Road, London, SE7 7NQ +44 (0)20 7199 4300 (i fortsättningen omnämnda som "vi" eller "vår") strävar efter att skydda din personliga integritet när du besöker vår webbsajt www.bookatable.com (i fortsättningen omnämnd som "Sajten").

Den här integritetspolicyn (i fortsättningen omnämnd som "Integritetspolicyn") omfattar våra regler för sådan information som du lämnar till oss (eller som vi inhämtar från dig) när du besöker Sajten eller utnyttjar tjänster som erbjuds på Sajten. All sådan information ska användas i enlighet med dina anvisningar, och i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (i fortsättningen benämnd "PuL"). Livebookings är i PuLs mening personuppgiftsansvarig.

Vänligen notera att den information som du uppger i samband med att du lämnar ett gästomdöme på Bookatable omfattas av företagets Privacy Policy, som du hittar här.

Sammanfattning av centrala principer


Nedan sammanfattar vi de centrala punkterna i Integritetspolicyn, så att du ska få en snabb inblick i hur vi använder och skyddar den information som du lämnar. För mer information på dessa punkter hänvisar vi till resten av Integritetspolicyn.

1. Normalt inhämtar vi två typer av information om dig: (i) information som du lämnar för att identifiera dig (exempelvis namn, mejladress eller kontaktuppgifter); respektive (ii) information som inte identifierar dig men som är relevant för ditt utnyttjande av Sajten (exempelvis vilka sidor på Sajten som du besöker och datum och klocktid för sådana besök).

2. Denna information lagras i våra säkra servrar på Irland. Om den platsen skulle ändras kommer vi att uppdatera Integritetspolicyn i motsvarande mån.

3. Vi utnyttjar den information du lämnar för att kunna ställa Sajten till ditt förfogande, komma ihåg dina preferenser, underlätta restaurangbokningar, genomföra kampanjer som du deltar i, övervaka trafiken på och prestanda hos Sajten, och för att kontakta dig med information om våra tjänster och om tjänster som tillhandahålls av våra affärspartners (förutsatt att du lämnat ditt medgivande till detta).

4. Vi kan komma att lämna information om dig till våra utvalda affärspartners i ovan angivna syfte (exempelvis till den restaurang där du vill boka bord), och till vissa andra externa parter, under sådana omständigheter som beskrivs närmare nedan i den fullständiga texten till Integritetspolicyn.

5. Sajten använder cookies, men dessa kan du inaktivera genom lämplig inställning i din webbläsare.

6. Vi kan komma att uppdatera Integritetspolicyn emellanåt, i samband med att vår verksamhet och/eller tillämpliga lagar och bestämmelser ändras. Du bör kontrollera Integritetspolicyn med jämna mellanrum för att få reda på sådana uppdateringar.

7. Om du har några frågor eller kommenterar om hur vi skyddar din personliga integritet kan du mejla oss på privacy@bookatable.com .

Integritetspolicyn är avsedd att underlätta för dig att fatta välgrundade beslut när du utnyttjar Sajten och våra tjänster. Ta dig tid att läsa igenom och sätta dig in i hela texten till Integritetspolicyn.

Vilken information är det vi inhämtar?

Den information vi inhämtar om dig faller i en av två kategorier (nedan omnämns den gemensamt som "Din Information"):

a) den ena är personlig information, exempelvis ditt namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, ålder och mejladress, som du lämnar till oss när du registrerar dig eller mejlar till oss ("Personlig Information"); och

b) den andra är information om användningen av Sajten - Sajten utnyttjar en standardteknik som kallas "cookies" (se förklaringen nedan under rubriken "Vad är cookies?`") och en webbserverlogg för att samla in information om hur Sajten används. Den information som vi får via cookies och vår webbserverlogg kan omfatta datum och klocktid för sajtbesöket, vilka sidor som besökts, hur lång tid besöket tagit, och vilka sajter som besökts närmast före och närmast efter Sajten. Sajten utnyttjar också IP-adressen till din dator för att avläsa på vilken plats den befinner sig, så att vi kan erbjuda lokaliserat innehåll och språk ("Sajtbesöksdata").

Ditt samtycke

Genom att registrera dig eller genom att göra en bokning via Sajten samtycker du till att vi får samla in och använda Din Information så som beskrivs i Integritetspolicyn. Samtycken gäller tillsvidare. Om du vill återkalla samtycket gör du det genom att mejla oss på [infoga mejladressen]. Om vi ändrar våra integritetsregler och rutiner kommer vi att lägga ut en uppdaterad version av Integritetspolicyn på Sajten, så att du kan vara införstådd med vilken information vi samlar in och under vilka omständigheter vi kan yppa den.

Hur använder vi den information du lämnar till oss?

Vi använder Din Information i följande syften:

1. för att göra Sajten tillgänglig för dig genom att avläsa IP-adressen till din dator, och eventuella preferenser som du har angett vid tidigare besök;

2. för att underlätta restaurangbokningar som du vill göra via Sajten, genom att vidarebefordra personliga uppgifter till berörda restauranger;

3. för att genomföra kampanjer [ see above about lotteries]som du valt att delta i när du använt Sajten;

4. för att övervaka besökstrafiken på Sajten och analysera Sajtens prestanda, så att vi kan förbättra för sajtbesökarna; och

5. för att kontakta dig med information om sådana tjänster som vi tror du kan vara intresserad av, och lämna Din Information vidare till utvalda affärspartners så att de också kan kontakta dig om sådana tjänster. Observera att detta bara sker om du samtyckt till att stå som mottagare för mejl med information i samband med att du registrerade dig eller gjorde en bokning. Du får meddela oss när som helst om du inte längre vill ta emot sådana erbjudanden, genom att klicka på länken "UNSUBSCRIBE" i respektive mejl, eller genom att mejla till unsubscribe@bookatable.com och skriva UNSUBSCRIBE i rubrikfältet. Vänligen notera att det kan ta upp till 72 timmar för våra system att uppdatera din prenumerationsstatus.

Vad är cookies?

En cookie är en mycket liten textfil, som ofta innehåller en anonym unik identifierare. När du besöker en webbsajt ber den sajtens dator din dator om tillåtelse att lagra denna fil, på en plats på din hårddisk som är särskilt avsedd för cookies. Varje webbsajt kan skicka sin egen cookie till din webbläsare, om du ställt in din webbläsare så att den tillåter detta, men din webbläsare gör en cookie tillgänglig endast för den sajt som lagrat den, inte för andra sajter (för att bevara sekretessen). Du får vägra att ta emot cookies genom att ändra inställningen i din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Om du ställer in webbläsaren så kan det dock göra att vissa delar av Sajten nu eller i framtiden inte blir tillgänglig för dig. För mer information om cookies, exempelvis hur du ställer in din webbläsare så att den avvisar cookies, hänvisar vi till webbsajten www.allaboutcookies.org.

Hur utnyttjar vi Sajtbesöksdata?

När du besöker Sajten utnyttjar vi cookies för att skilja dig från andra besökare, och med hjälp av vår webbservers loggfil kan vi beräkna hur många människor sammanlagt som besöker Sajten. Sajtbesöksdata hjälper oss med feedback så att vi kan fortsätta att förbättra Sajten och ge våra besökare bättre service. Sajtbesöksdata gör det inte möjligt för oss att samla personlig information om dig, och vi lagrar normalt ingen Personlig Information som du lämnar till oss i dina cookies.

Information som vidarebefordras till tredje part

Vi kan vidarebefordra Din Information till externa affärspartners i syfte att tillhandahålla den tjänst du beställt (exempelvis uppgifter om dig till den restaurang där du vill boka bord) eller för att driva och underhålla Sajten.

En sådan tredje part kan vilja kontakta dig emellanåt för att informera dig om sina produkter eller tjänster. Du har rätt att begära Din Information inte skall få användas i samband med marknadsföring antingen genom att innan du lämnar Din Information ange att du inte vill att den används på detta sätt eller så kan du kontakta oss på privacy@bookatable.com eller genom att skriva till oss under den adress som angavs i början av Integritetsspolicyn.

Vi kan också vidarebefordra Din Information till tredje part där detta föreskrivs i lagen, eller där det är nödvändigt i samband med rättsprocesser eller när vi ska utöva eller skydda lagliga rättigheter. Slutligen kan Din Information vara en tillgång som överlåts eller förvärvas i samband med att vårt företag eller våra tillgångar förvärvas av ett annat företag.

Skydd för Din Information

Hur kan du komma åt och korrigera Din Information?

Du har rätt en gång per år begära information om de personuppgifter som ingår i Din Information och som behandlas hos oss, genom att mejla till privacy@bookatable.com eller genom att skriva till oss under den adress som angavs i början av Integritetspolicyn, närmare bestämt till "Operations Director".

Om dina personuppgifter som ingår i Din Information är felaktiga kan du begära att de rättas, blockeras eller raderas.

Hur är det med länkar mellan Sajten och andra webbsajter?

Tänk på att när du använder en länk för att gå från vår webbsajt till en annan så är det inte längre Integritetspolicyn som gäller. När du besöker och interagerar med en annan webbsajt, inklusive sådana som har en länk på Sajten, är det den andra webbsajtens regler och principer som gäller. Sätt dig in i de reglerna och principerna innan du går vidare.

Informationsöverföring

Tyvärr är överföringen av information på Internet inte alldeles säker. Det innebär att även om vi gör vårt bästa för att skydda Din Information kan vi inte garantera att de data som du sänder till Sajten är säkra. Varje dataöverföring görs på din egen risk. När vi tagit emot Din Information tillämpar vi stränga rutiner och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.

Mer information

Frågor om Integritetspolicyn och eventuella klagomål i samband med den kan skickas till [infoga mejladressen] eller i brev till privacy@bookatable.com på den adress som angavs ovan.