Det Legale

Vilkår for brug

GENERELLE REGLER FOR BRUG AF WEBSITE Gældende pr. og senest ændret den 05 / 2013
 

1. VEDRØRENDE DISSE REGLER FOR BRUG

Velkommen til Bookatable.com-hjemmesiden (Hjemmesiden). Hjemmesiden er stillet til rådighed af Livebookings Holdings Limited (”os”, ”vi” eller ”vores” og ”du” og ”dit” henviser til dig som bruger af Hjemmesiden). Du kan finde vores kontaktinformationer i slutningen af disse Regler for brug. 

Disse Regler for brug regulerer din brug af Hjemmesiden. Visse dele af Hjemmesiden er reguleret ved særlige specifikke regler og betingelser og ikke af disse generelle Regler for brug. De er som følger: 

a) Hvis du foretager en reservation af en restaurant ved brug af Hjemmesiden finder vores Betingelser for reservation anvendelse. Disse Betingelser for reservation indeholder vigtige informationer vedrørende dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med reservation af et restaurantbesøg ved brug af vores hjemmeside, og udgør en juridisk bindende aftale imellem os. 

b) Hvis du er en restaurationsindehaver, som ønsker at tilføje din restauration til vores hjemmeside, vil vores samarbejde med dig være reguleret af Bookatable Restaurant Aftalen (som modtages separat) i tillæg til disse Regler for brug. 

c) Salgsaktiviteter eller udlodning af præmier på Hjemmesiden vil være reguleret af deres egne særlige regler og betingelser. Vær venligst opmærksom på disse regler og betingelser, når du deltager i sådanne salgsaktiviteter. 

Yderligere er alle personlige informationer som du tilvejebringer i forbindelse med brug af Hjemmesiden (så som navn, e-mail adresse, adresse og andre kontaktdetaljer) reguleret af vores Privacy Policy, som i detaljer beskriver, hvordan vi må anvende dine personlige oplysninger. 
 

2. ACCEPT AF AFTALE

Ved at besøge vores Hjemmeside accepterer du disse betingelser for brug. Hvis du besøger vores Hjemmeside ved at logge ind via en tredje parts hjemmeside (så som Facebook eller Twitter) finder disse betingelser for brug anvendelse ved din brug af Hjemmesiden i stedet for de betingelser for brug, som vedrører de anførte tredjemands hjemmesider. Du skal dog være opmærksom på, at de betingelser, der regulerer brugen af tredjemands hjemmeside fortsat kan finde anvendelse mens du anvender denne tredjemands hjemmeside samtidig med vores Hjemmeside (f.eks. hvis funktionaliteten af vores Hjemmeside kan ses indenfor eller er rammet ind i tredjemands hjemmeside). 

Hvis du ikke kan acceptere disse Betingelser for brug skal du ikke bruge Hjemmesiden. Du bør læse alle Betingelser for brug, inden du bruger Hjemmesiden. Hvis du føler det nødvendigt, er du velkommen til at gemme og/eller udskrive en kopi af disse Betingelser for brug til fremtidig brug. 

Disse Betingelser for brug skal sammen med vores Privacy Policy blive refereret til som Aftale(n). Denne Aftale udgør sammen med Booking Terms and Conditions (hvis anvendelig) hele Aftalen mellem dig og os. Hvis du er usikker på nogle af betingelserne er du velkommen til at sende os en e-mail eller skrive til os på adressen nedenfor, og vi vil forsøge at svare på dine spørgsmål så hurtigt som muligt. 
 

3. ÆNDRINGER TIL DENNE AFTALE

Vi vil fra tid til anden foretage ændringer af indholdet af denne Aftale. Hver gang vi foretager en ændring, vil vi opdatere datoen for disse Betingelser for brug, så du kan se, hvornår ændringerne er lavet. Hver væsentlig ændring vil blive anført på vores hjemmeside, og du vil blive gjort opmærksom på det ved en meddelelse og et link til de reviderede betingelser i Aftalen på vores hjemmeside, men læs venligst disse Betingelser for brug jævnligt for at sikre dig, at du er opmærksom på alle ændringer foretaget af os. Hvis du anvender Hjemmesiden efter at have modtaget information om ændringer som ovenfor anført, accepterer du automatisk disse ændringer. Hvis du ikke accepterer disse ændringer, bør du ikke bruge Hjemmesiden. 
 

4. ADGANG TIL VORES HJEMMESIDE

Adgang til vores hjemmeside er tilladt på midlertidig basis og vi forbeholder os ret til at fjerne eller ændre dele af eller hele Hjemmesiden uden varsel. Vi er berettiget til at suspendere adgang til Hjemmesiden periodevis for at foretage nød- eller varslet vedligeholdelse eller af enhver anden grund på et hvilket som helst tidspunkt. Adgang til vores Hjemmeside afhænger af adgangen til internettet, og vi fraskriver os ethvert ansvar for din eller offentlighedens manglende adgang til vores Hjemmeside som følge af ethvert forhold uden for vores rimelige kontrol. 

Vi har ret til at afbryde din adgang til vores Hjemmeside på et hvilket som helst tidspunkt, hvis du efter vores opfattelse har undladt at efterkomme en hvilken som helst betingelse i denne Aftale eller betingelserne i enhver anden betingelser for brug eller regler som finder anvendelse på ydelser eller features tilbudt via Hjemmesiden. 
 

5. ACCEPTABEL BRUG

Når du anvender Hjemmesiden (herunder hvis du tilføjer indhold vedrørende listninger eller anmeldelse af en restaurant) accepterer du at overholde disse Betingelser for brug og alle gældende love. Især må du ikke, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med os skriftligt: 

1. anvende vores Hjemmeside på ulovlig eller svigagtig måde eller med et sådant formål at samle personhenførbare informationer eller efterligne andre brugere; 

2. modificere vores ophavsrettigheder/varemærker eller andre vilkår vedrørende ejendomsrettigheder eller forstyrre sikkerhedsrelaterede features på vores hjemmeside; 

3. anvende vores Hjemmeside på nogen måde til at manipulere eller forstyrre eller underminere integriteten og nøjagtigheden af en hvilken som helst anmeldelse, beskrivelse, rangering eller indhold eller foretage nogle handlinger for at forstyrre eller ødelægge nogen del af vores Hjemmeside eller features eller services tilbudt på denne; 

4. anvende vores Hjemmeside til at sende, modtage, uploade/poste, downloade nogen form for materiale, som ikke er i overensstemmelse med vores standarder for indhold; 

5. anvende vores hjemmeside til at formidle eller facilitere formidling af noget uanmodet eller uautoriseret annoncering eller salgsfremmende materiale; 

6. anvende vores Hjemmeside til at transmittere data af enhver art eller uploade til vores hjemmeside data af enhver art, som indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturblokeringer, spyware, adware eller et hvilket som helst andet skadeligt program eller tilsvarende computerkode designet til at påvirke i negativ grad anvendelsen af ethvert computer software eller hardware; 

7. dekompilere, lave reverse engineering eller adskille en hvilken som helst del af vores hjemmeside; 

8. anvende robotter af enhver art, edderkopper, andre automatiske indretninger eller manuelle processer til at overvåge eller kopiere vores hjemmesider eller indholdet på vores Hjemmeside, eller anvende netværksmonitoreringssoftware til at afgøre opbygningen af eller udtage brugsdata fra vores Hjemmeside; eller

9. involvere dig i en hvilken som helst aktivitet, som begrænser eller forhindrer enhver anden bruger fra at anvende eller drage fordel af vores Hjemmeside. 

Du accepterer i det hele at samarbejde med os for at undersøge enhver forventet eller aktuel aktivitet, som vil udgøre en krænkelse af disse Betingelser for brug. 

Vi er berettiget til nu og i fremtiden at tillade dig at poste, oploade, transmittere igennem eller på anden måde give adgang gennem vores Hjemmeside (samlet ”indsende”) meddelelser, tekst, illustrationer, filer, billeder, grafik, foto, kommentarer, lyd, musik, videoer, information (herunder dit navn, e-mail adresse etc.) og andet indhold (samlet betegnet ”Brugerindhold”). F.eks. enhver kommentar, rangering eller vurdering af et produkt eller af en handlende eller (hvis du er restaurationsejer) hver information eller beskrivelse til brug for placering af din restaurant på Hjemmesiden som du leverer gennem vores Hjemmeside udgør dit Brugerindhold. 

Du accepterer ikke at levere noget Brugerindhold, som er beskyttet af ophavsret, varemærkeret, patent, forretningsrettighed, moralske rettigheder eller andre immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder uden en udtrykkelig tilladelse fra ejeren af den respektive ret. Du accepterer at dit Brugerindhold: 

1. vil være præcist (når det indeholder fakta), reflekterer ærlige meninger og er i overensstemmelse med gældende lov; 

2. er korrekt, ikke-vildledende og ikke-bedragende; 

3. ikke vil indeholde noget materiale, som er skadegørende (smædende eller invaderer privatlivets fred etc.), obskønt, hadefuldt eller provokerende; 

4. ikke vil fremme sexuelt materiale eller vold eller fremme diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, sexuel orientering eller alder; 

5. ikke krænker nogle legale forpligtelser du har overfor en tredje part, herunder kontraktaftaler eller en fortrolighedsaftale; 

6. ikke vil være truende, udnytte eller invadere en andens privatliv, eller leveret med henblik på at genere, bestyrte eller bringe en anden person i forlegenhed; 

7. ikke vil blive leveret med henblik på at efterligne nogen person, forvanske din identitet eller forbindelse til en anden person eller til på falsk grundlag at give indtryk af, at dit Brugerindhold oprinder fra en anden; 

8. ikke vil advokere for, fremme eller bistå nogen ulovlig handling (f.eks. kriminelle handlinger, ophavsretskrænkelse, computermisbrug etc.); og

Vi må overvåge, redigere eller fjerne ethvert Brugerindhold for overtrædelse af disse betingelser eller ånden i disse eller af enhver anden legitim grund. Vi har dog ingen forpligtelse til at gennemgå, redigere eller fjerne noget Brugerindhold af nogen grund, herunder uden begrænsning, krænkelse af disse betingelser. 
 

6. BRUGERINDHOLDSLICENS

Vi kræver ikke ejendomsrettigheder til dit Brugerindhold. Ved at oploade Brugerindhold giver du os dog eller garanterer, at ejeren udtrykkeligt har givet os worldwide royaltyfri, evig, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, fuldstændig underlicenserbar og overdragelig ret og licens til at anvende, reproducere, distribuere, skabe afledte værker baseret herpå (herunder oversættelse etc.), offentligt vise, fremføre, videresende og offentliggøre Brugerindholdet (helt eller delvist) som vi efter vores egen opfattelse anser for rimelig i forbindelse med vores forretning og drift. Uanset ovenstående fraskriver du dig enhver ret, som du har nu eller senere må få i en hvilken som helst jurisdiktion til såkaldte ”moralske rettigheder” eller rettigheder af ”droit moral” vedrørende Brugerindholdet. 
 

7. TILLID TIL AFSENDT INFORMATION

Kommentarer, restaurantbeskrivelser, anmeldelser eller andet materiale placeret på vores Hjemmeside er ikke tænkt som rådgivning og der kan ikke støttes ret på. Anmeldelser af restauranter som findes på Hjemmesiden er placeret af andre brugere af Hjemmesiden og selv om vi gør vores bedste for at gennemgå indholdet af disse anmeldelser kan vi ikke garantere, at de vil være præcise eller i øvrigt lever op til Betingelserne for brug. Anmeldelser reflekterer opfattelsen fra den relevante individuelle anmelder og ikke Bookatable eller en anden samarbejdspartner, direktører eller ansatte, og derfor påtager vi os intet ansvar for præcisionen, objektiviteten eller indholdet af sådanne anmeldelser. 

Hvis du har bekymringer vedrørende indholdet af en anmeldelse på Hjemmesiden så kontakt os venligst via mailadressen angivet på sidste side i disse Betingelser for brug. 

I det omfang loven tillader det fraskriver vi os al risiko og ansvar for nogen former for tillid til denne information og alle betingelser, erklæringer, vilkår eller garantier der ellers kunne anses for forudsat i denne Aftale er hermed udelukket. 
 

8. VORES MATERIALE

I henhold til reglerne i denne Aftale giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig og begrænset ret til at få adgang til, se, og udskrive en kopi af denne Hjemmeside og al datainformation, software grafik, billeder, tekst, posteringer samt andet indhold på Hjemmesiden (”Materiale”) vedrørende en enkelt enhed i overensstemmelse med denne Aftale. 

Du må kun se, udskrive og bruge Hjemmesiden og Materialet til dit eget private og ikke-kommercielle brug. Vi forbeholder os alle immaterielle rettigheder på og til Hjemmesiden og Materialet og din brug af Hjemmesiden og Materialet er underlagt følgende restriktioner. Du må ikke (a) flytte nogen former for angivelse af copyright eller ejendomsrettigheder, som fremgår af Materialet; (b) ændre Materialet på nogen måde eller reproducere eller vise, udøve eller distribuere offentligt eller på anden måde anvende det i offentligt eller kommercielt øjemed; (c) overføre Materialet til en anden person (d) bruge noget af Materialet fra Hjemmeside på en måde, som kan krænke enten vores eller tredjemands copyright, immaterielle rettigheder, ejendomsrettigheder; eller (e) gengive, ændre, vise, udøve, offentliggøre, distribuere, udbrede, udsende, indramme, kommunikere til offentligheden eller cirkulere til nogen tredjemand eller udnytte denne Hjemmeside og/eller Materialet på nogen måde, uden vores forudgående skriftlige samtykke. 
 

9. VAREMÆRKER

Vi forbeholder os alle rettigheder relateret til domænenavnet www.bookatable.com, varemærket BOOKATABLE, dets logo og alle andre servicemærker relateret hertil, handelsnavn eller andre varemærker, som relaterer sig til vores produkter og services. Andre varemærker, produkter og selskabsnavne nævnt på Hjemmesiden kan være de respektive ejeres eller licensgiveres varemærker og rettighederne til sådanne mærker tilhører udelukkende de respektive ejere eller licensgivere. 
 

10. LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Du må gerne linke til vores Hjemmeside under forudsætning af, at du gør det på en ærlig og lovlig måde, som ikke skader eller udnytter vores omdømme. Du må ikke linke til vores Hjemmeside på en måde, som antyder nogen form for association, godkendelse eller støtte fra vores side, hvor en sådan ikke eksisterer. Du må ikke fjerne eller skjule ved indramning eller på anden måde, annoncer, copyright angivelser, eller anden information offentliggjort på Hjemmesiden. Vores Hjemmeside må ikke indrammes på nogen anden hjemmeside. 

For at undgå enhver tvivl, så må du ikke linke til vores Hjemmeside fra et linking-site som indeholder nogen former for pornografisk eller illegalt materiale eller nogen former for materiale som er stødende, chikanerende eller på anden måde forkastelig. 

Vi forbeholder os retten til at tilbagetage vores linking-tilladelse uden noget varsel. 
 

11. TREDJEMANDS HJEMMESIDER OG INDHOLD

Vores Hjemmeside og/eller Materiale kan indeholde links til tredjemands hjemmesider. Hvis du beslutter dig for at besøge en sådan hjemmeside, sker det på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for indholdet, nøjagtigheden eller meninger, som bliver tilkendegivet på sådanne hjemmesider. Links antyder ikke, at vi eller denne Hjemmeside er tilknyttet eller associeret med sådanne hjemmesider. Tredjemands indhold kan fremgå af Hjemmesiden eller kan være tilgængeligt via links fra Hjemmesiden. Vi er ikke ansvarlige for og påtager os intet ansvar for sådant indhold. 
 

12. UNDTAGELSER OG FRASKRIVELSER

I det omfang loven tillader det, udelukker og fraskriver vi os alle garantier, betingelser, vilkår og erklæringer, som ellers i øvrigt kunne være forudsat ved lov i relation til denne Hjemmeside og Materialet herpå. 

Intet i denne aftale skal udelukke vores ansvar for: (a) død eller personskade forårsaget af forsømmelighed; (b) svigagtige anbringender; og/eller (c) noget andet som ikke kan udelukkes eller begrænses af os i henhold til engelsk lov. 

I denne Aftale skal vi ikke være ansvarlige for nogen former for indirekte, særlig, tilfældige eller indirekte skader, uanset om det skyldes kontraktbrud, garantibrud, tort (inkl. forsømmelighed) eller andet, også selvom der er adviseret om muligheden for sådanne skader. 

Materialet kan indeholde unøjagtigheder og typografiske fejl. Vi garanterer ikke for nøjagtigheden og fuldstændigheden af Materialet. Enhver form for tillid til sådanne meninger, råd, udtalelser eller anden form for information er dit ansvar alene. Vi forbeholder os retten til at rette enhver form for fejl eller undladelse på en hvilken som helst del af Hjemmesiden på ethvert tidspunkt. Vi forbeholder os ligeledes retten til at rette eller slette enhver form for dokumenter, information eller andet indhold på Hjemmesiden. 

Vi kan ikke garantere, at Hjemmesiden vil være fejlfri, fri for vira eller skadelige komponenter eller at defekter vil blive rettet. 
 

13. GÆLDENDE LOV

Din brug af vores Hjemmeside og Materialet derpå skal være i overensstemmelse med gældende lov. Denne Aftale er reguleret af lovene for England og Wales og denne Aftale skal fortolkes i henhold til engelsk ret. Enhver form for uoverensstemmelse, som udspringer fra denne Aftale skal være underlagt de engelske domstoles jurisdiktion. 
 

14. KONTAKT OS

Du kan kontakte os ved hjælp af følgende mailadresse: 

legal@bookatable.com 

Eller ved at skrive til os på: 

Livebookings Holdings Limited
7 Soho Square
London
W1D 3QB

Vi er et selskab, der er registreret i England og Wales under firmanr. 5398578 og vores momsnr. Er: 882 5959 65.