Privacybeleid

 

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 18 december 2020

Wij weten dat u uw persoonsgegevens met ons deelt op basis van vertrouwen. Wij nemen dit serieus en zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Lees deze Privacybeleid (Verklaring) aandachtig door. Hierin leest u meer over onze privacypraktijken.

Wij bieden een online dienst die gebruikers (u, uw) de mogelijkheid geeft om een tafel in een restaurant te kiezen en te reserveren en om, op bepaalde locaties, voor de maaltijd te betalen. (In deze Verklaring worden zij hierna gezamenlijk aangeduid als onze Diensten.

Onze websites, mobiele websites en bijbehorende toepassingen (gezamenlijk, site of Diensten) worden aangeboden door La Fourchette SAS als gegevensbeheerder. Wanneer u via een computer, mobiele telefoon, tablet of soortgelijk apparaat (deze worden allen hierna aangeduid als een 'Apparaat') onze websites en de bijbehorende applicaties bezoekt, gaat u akkoord met de hieronder beschreven praktijken.

Als internationaal bedrijf zijn we actief in een aantal landen en gebieden waar andere wetten en gebruiken gelden. Deze Verklaring bevat algemene informatie over onze privacypraktijken. Als u uw woonplaats selecteert in de links onderaan deze Verklaring, dan kunt u de informatie bekijken die voor uw land geldt.

Verzamelde gegevens

Wanneer u onze Diensten gebruikt of toegang daartoe heeft, verzamelen wij gegevens van en over u om u een persoonlijkere ervaring te bieden die beter op uw voorkeuren is afgestemd. Sommige gegevens verzamelen we automatisch. Andere gegevens verzamelen we uit verschillende bronnen, waaronder die van gelieerde ondernemingen, zakenpartners en andere onafhankelijke derden. Wanneer u onze Diensten gebruikt doordat u op een link van een website van derden heeft geklikt of wanneer u via onze Diensten websites van derden bezoekt, dan kunnen deze websites van derden gegevens met ons delen over uw gebruik van hun diensten. De gegevens die worden verzameld, kunnen bestaan uit:

 • Contactgegevens, waaronder naam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres;
 • Facturatie- en of betaalgegevens (zoals uw creditcardnummer, naam van de kaarthouder, vervaldatum, veiligheidscode en factuuradres) via onze samenwerking met een vertrouwde betalingsprovider;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Foto's, beoordelingen, socialmediaberichten die u met ons heeft gedeeld;
 • Geolocatiegegevens;
 • Apparaatgegevens, zoals wanneer u toegang tot onze Diensten heeft gehad en informatie over het gebruikte Apparaat (bijvoorbeeld IP-adres, gebruikte software of internetbrowser, taalkeuzes, unieke identificatiekenmerken van uw Apparaat en advertenties);
 • Online activiteit, zoals welke pagina's u heeft bezocht en welke inhoud en apps u heeft bekeken;
 • Restaurantreserveringshistorie;
 • Informatie over uw restaurantreserveringen en voorkeuren.

Wij kunnen ook informatie over andere dineergasten verzamelen indien u deze heeft verstrekt, waaronder hun e-mailadres of andere reserveringsgegevens, zoals de voor- en achternaam. Als u informatie met ons deelt over andere personen, moet u daarvoor hun toestemming hebben.

Naast de hierboven genoemde categorieën kunnen we ook gegevens over uw locatie verzamelen. Dit gebeurt alleen als u de privacyinstellingen van uw Apparaat zo heeft ingesteld dat dergelijke gegevens worden verzonden of bijvoorbeeld als u foto's heeft geüpload die met locatie-informatie getagd zijn. Wij kunnen uw locatiegegevens zelf gebruiken en/of uw locatie delen met derden. Wij verzamelen en delen locatiegegevens om relevante inhoud te tonen, om uw gebruik van onze Diensten te analyseren, om onze Diensten te verbeteren en om aanbevelingen te tonen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw locatie gebruiken om u beoordelingen van restaurants in de buurt te tonen.

U kunt te allen tijde de privacyinstellingen van uw Apparaat wijzigen om het verzamelen en delen van locatiegegevens en/of de mogelijkheid om locatiegegevens aan foto's toe te voegen uit te schakelen. Het uitschakelen van de optie 'locatie delen' kan echter van invloed zijn op andere functies die wij bieden. Als u vragen heeft over de privacyinstellingen van uw Apparaat, dan raden we u aan om contact op te nemen met de fabrikant van uw Apparaat of met uw provider.

Zie paragraaf Cookies voor meer informatie over het gebruik van cookies en andere technologieën die in deze paragraaf zijn beschreven en de keuzes die u daarin heeft.

Gebruik van gegevens

Wij streven ernaar om u relevante inhoud op onze Diensten aan te bieden en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van de landen waarin wij actief zijn na te leven. Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen helpen om optimaal gebruik te maken van onze Diensten. We gebruiken ze bijvoorbeeld om:

 • uw account aan te maken en te beheren, en ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot en gebruik kunt maken van onze Diensten;
 • uw restaurantreserveringen te vereenvoudigen;
 • onze Diensten te verbeteren en de interesse daarin te meten ;
 • u op de hoogte te brengen van bijzondere aanbiedingen of diensten die bij ons, de aan ons gelieerde ondernemingen, onze partners of restaurants beschikbaar zijn en die mogelijk interessant voor u zijn ;
 • het loyaliteitsprogramma te kunnen plaatsen en beheren;
 • met u te communiceren;
 • ervoor te zorgen dat wij uw beoordelingen, waarderingen, forumberichten, foto's en andere inhoud kunnen plaatsen;
 • prijsvragen, wedstrijden en enquêtes te organiseren ;
 • uw ervaring te personaliseren en om de advertenties die op onze Diensten en het internet worden getoond aan uw voorkeuren aan te passen ;
 • uw interesses of voorkeuren vast te stellen;
 • u een optimale ervaring te bieden en de gebruikers van onze Diensten te groeperen, bijvoorbeeld op basis van gebruik en demografie;
 • u uit te nodigen voor een enquête of marktonderzoek ;
 • op uw vragen en opmerkingen te reageren;
 • geschillen of problemen op te lossen;
 • mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
 • toe te zien op de naleving van onze gebruiksvoorwaarden en mededelingenen zoals anders wordt vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld.

Let op: sommige gegevens zijn vereist om u interessante aanbiedingen van ons, onze dochterondernemingen, onze partners en restaurants te doen en u te laten profiteren van andere voordelen die voor geregistreerde gebruikers gelden. Zie onderstaande paragraaf Keuzes ten aanzien van gegevens voor meer informatie over uw keuzes voor het verzamelen en het gebruik van uw gegevens.

Delen van gegevens

Om sommige van onze Diensten te kunnen aanbieden, moeten wij in de volgende gevallen gegevens delen met derden, waaronder met onze bedrijvengroep:

 • Onze bedrijvengroep. We delen gegevens met bedrijven uit onze groep, zodat we u informatie kunnen verstrekken over producten en diensten, zowel restaurantgerelateerd als anderszins, die mogelijk interessant voor u zijn. Deze bedrijven en websites zullen deze Verklaring en alle toepasselijke wetgeving inzake het verzenden van reclame-uitingen naleven.
 • Restaurants. We delen uw gegevens met onze partnerrestaurants zodat ze uw reserveringen bij restaurants kunnen plaatsen en beheren en om eventuele klachten en geschillen ten aanzien van uw reservering te kunnen behandelen. Als u een reservering maakt, kunt u ervoor kiezen om marketingberichten van het betreffende restaurant te ontvangen. Indien u ervoor kiest om marketingberichten van het restaurant te ontvangen, dan is het restaurant vanaf dat moment verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens die wij doorgeven.
 • Leveranciers. Wij delen gegevens met bepaalde leveranciers om de levering van onze Diensten te vereenvoudigen om transacties, zoals reserveringen, soepel te laten verlopen.
 • Zakenpartners. Wij kunnen gegevens over u, uw Apparaten en uw gebruik van onze Diensten delen met onze betrouwbare zakenpartners. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens delen om u relevante inhoud te kunnen aanbieden of om de betaling voor uw maaltijd in een restaurant te vergemakkelijken. Dit delen is doorgaans onderworpen aan schriftelijke overeenkomsten, waarin zaken als geheimhouding, privacy en beveiligingsverplichting zijn vastgelegd. We willen u er echter op wijzen dat wij geen controle kunnen uitoefenen op de privacypraktijken van deze onafhankelijke zakenpartners.
 • Socialmediawebsites. Wanneer u onze Diensten gebruikt en ervoor kiest om gegevens te delen met socialmediawebsites van derden, dan vallen de gegevens die u deelt onder de privacyverklaringen van deze socialmediawebsites en de privacyinstellingen die u daarvoor heeft ingesteld.
 • Advertentienetwerken. Soms verzamelen we gegevens over uw interesses en delen deze met advertentienetwerken. Sommige van deze bedrijven zijn lid van het Network Advertising Initiative of het Digital Advertising Alliance, dat op één plaats de optie biedt om af te zien van het ontvangen van gerichte reclame door lid-maatschappijen. Klik hier voor meer informatie.
 • Andere derden, zoals verwijzende websites. Derden kunnen ons helpen bij het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van functies van onze website of het vergemakkelijken van de levering van online reclame die aan uw interesses is aangepast. We kunnen doelgroepsegmenten en andere gegevens met derde partijen delen die deze gegevens gebruiken om advertenties te tonen die aan uw interesses zijn aangepast.

Derden kunnen alleen gegevens verzamelen en inzien die nodig zijn om hun toegestane functies te kunnen uitvoeren.

Bepaalde versies van het besturingssysteem van uw Apparaat bieden u de mogelijkheid om het delen van bepaalde soorten gegevens uit te schakelen, waaronder het delen met bepaalde advertentienetwerken. Ga naar de instellingen van uw Apparaat als u het bijhouden van gegevens wilt beperken.

Keuzes ten aanzien van gegevens

U heeft opties met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw gegevens.

Uw opties:

●    U kunt kiezen op welke manier wij met u communiceren. U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken, hoewel deze gegevens mogelijk nodig zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies op onze sites.

●    U kunt voorkomen dat er geolocatiegegevens worden verzameld. Het is echter mogelijk dat u bepaalde functies van onze Diensten niet meer kunt gebruiken als u het delen van uw locatie uitschakelt.

●    Als gebruiker kunt u uw aanmelding voor het ontvangen van marketingberichten en e-mails te allen tijde. Daarnaast biedt elke e-mail die wij versturen u de mogelijkheid om u af te melden voor reclameberichten.

Overdrachten van gegevens

We zijn een internationaal bedrijf dat in een groot aantal landen actief is. Als we uw gegevens doorgeven naar andere landen, dan zullen wij uw gegevens gebruiken en beschermen zoals in deze Verklaring en de geldende wetgeving is vastgelegd.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben gepaste organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Alleen bepaalde, bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens en uitsluitend voor toegestane zakelijke doeleinden. Wij gebruiken encryptie bij het verzenden van uw gegevens tussen uw systeem en dat van ons en tussen ons systeem en dat van de partijen waarmee wij gegevens delen. Wij gebruiken ook firewalls en inbraakdetectiesystemen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of gebruik, hardware- of softwarefouten of andere omstandigheden die buiten onze macht liggen.

Bewaren van gegevens

Wij zullen kopieën van uw gegevens bewaren zolang dit in verband met de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is, tenzij de gegevens uit hoofde van de wet langer moeten worden bewaard. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Volg-mij-niet-signalen

Onze site is momenteel niet in staat om 'Volg mij niet'-verzoeken van browsers te honoreren. Dit komt doordat er momenteel geen internationale, gestandaardiseerde definitie bestaat voor 'Volg mij niet'-verzoeken. Zodra de internetbranche het eens is geworden over ter zake geldende normen, dan kunnen wij deze benadering herzien.

Wijzigingen in de Verklaring en kennisgeving

We kunnen deze Verklaring in de toekomst bijwerken. Als we vinden dat de wijzigingen belangrijk zijn, dan informeren we u daarover op een of meer van de volgende wijzen: door u een mededeling toe te sturen over de wijzigingen naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven en/of door een kennisgeving op de site te plaatsen en/of door een bijgewerkte versie van de Verklaring op de site te plaatsen. We vermelden bovenaan deze Verklaring wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden tevens aan om de website met enige regelmaat te bezoeken om de meest recente versie te bekijken en om deze Verklaring regelmatig door te nemen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

Contact

Als u vragen of zorgen heeft over deze Verklaring of de verwerking van gegevens of als u ons wilt benaderen, neem dan contact met ons op per e-mail via contact@thefork.nl.

 

EUROPA

Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG-verklaring')

Deze AVG-verklaring is van toepassing op personen die in de Europese Economische Ruimte ('EER') wonen, inclusief degenen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Deze AVG-verklaring vormt een aanvulling op onze Verklaring. Indien de Verklaring echter in strijd is met de AVG-verklaring, dan prevaleert de AVG-verklaring voor personen die in de EER wonen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

La Fourchette SAS is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen

Onze contactgegevens zijn:

La Fourchette SAS

70 rue Saint-Lazare

75009 Paris

Frankrijk

T.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming

Uw rechten uit hoofde van de AVG

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De rechten die u met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens heeft, zijn als volgt:

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Hierdoor heeft u het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. 
 • Het recht tot het corrigeren van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn. U mag ook onvolledige persoonsgegevens aanvullen met inachtneming van de doeleinden van de verwerking. 
 • Het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen indien:
  • uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of verwerkt; of
  • u uw toestemming intrekt indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming en er geen andere rechtsgronden voor zijn; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en we geen prevalerende rechtsgrond voor de verwerking hebben; of
  • uw persoonsgegevens niet op rechtmatige wijze worden verwerkt; of
  • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 
 • Het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. We zullen uw verzoek inwilligen, tenzij we een overtuigend hoger rechtmatig belang hebben bij de verwerking of we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken om een rechtsvordering te formuleren, uit te oefenen of ons hiertegen te verdedigen. 
 • Het recht om je persoonsgegevens af te schermen indien:
  • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt tegengesproken gedurende de periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens moeten controleren; of
  • het verwerken onrechtmatig is en u tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens bent en verzoekt om afscherming; of
  • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u uw persoonsgegevens nodig heeft voor wettelijke vorderingen; of
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking gedurende de periode waarin we hogere rechtmatige belangen moeten controleren. 
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U mag ook vragen of wij, indien mogelijk, deze persoonsgegevens kunnen versturen naar een derde partij. U heeft dit recht alleen indien het verzoek persoonsgegevens betreft die u aan ons heeft verstrekt, indien de verwerking ervan plaatsvindt op basis van uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons en indien de verwerking op automatische basis plaatsvindt.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen die in deze Verklaring worden genoemd). Echter mogen we wel een redelijke vergoeding vragen indien uw verzoek ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig plaatsvindt.

Wij hebben specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit vast te stellen en zeker te zijn dat u recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van uw andere rechten). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die niet het recht hebben om deze te ontvangen. In een poging om onze antwoordtijd zo kort mogelijk te houden, kunnen wij ook contact met u opnemen voor meer informatie omtrent uw verzoek. Als u rechten wilt uitoefenen, dan kunt u een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar contact@thefork.nl.

Gebruik van gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Conform de AVG zullen wij uw persoonsgegevens in een of meer van de volgende gevallen gebruiken:

 • Wanneer wij het contract uitvoeren dat wij met u zullen aangaan of reeds zijn aangegaan;
 • Wanneer het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan deze belangen;
 • Indien we aan een juridische of bestuursrechtelijke verplichting moeten voldoen;
 • Met uw toestemming.

Internationale overdrachten

In het kader van de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in of doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dan nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd.

Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zorgen we dat er een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt toegepast door passende veiligheidsmaatregelen te implementeren. Overdrachten van persoonsgegevens worden uitgevoerd:

 • naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt;
 • naar een land dat niet voldoende bescherming biedt maar wiens overdracht wordt gedekt door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of door toepassing van andere passende grensoverschrijdende overdrachten om zodoende voldoende bescherming te kunnen bieden.

Door onze diensten te gebruiken, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar onze voorzieningen en die van derde partijen met wie wij gegevens delen zoals in deze Verklaring wordt beschreven.