Privacybeleid

Samenvatting

Bookatable maakt zich sterkt voor het beschermen van uw persoonlijke informatie en het duidelijk en transparant zijn over welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken. Dit beleid verklaard hoe de persoonlijke informatie die Bookatable Limited en de geassocieerde bedrijven verzamelen wanneer u onze website, digitale diensten en platformen gebruikt, of waarvan u ons voorziet, wordt verwerkt.

De informatie die in dit beleid uiteengezet wordt, is van toepassing op uw gebruik van Bookatable’s websites, digitale platformen en online diensten. Lees het hiernavolgende beleid met aandacht om te begrijpen wat onze opvattingen en werkwijzen zijn ten opzichte van uw persoonlijke informatie en hoe we hiermee omgaan.

 1. Wie zijn we en hoe kunt u contact met ons opnemen
 2. Over onze Functionaris voor de Gegevensbescherming
 3. Andere belangrijke beleidslijnen en informatie
 4. Informatie die we over u kunnen verzamelen
 5. Marketingcommunicatie
 6. Informatie over u die we op andere plaatsen verzamelen
 7. Onze relatie met Restaurants
 8. Waar we uw persoonlijke informatie opslaan
 9. Het delen van uw persoonlijke informatie
 10. Hoelang bewaren wij uw persoonlijke informatie
 11. Uw rechten overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 12. Wat u kunt doen als u ontevreden bent over ons gebruik van uw informatie
 13. Over gegevensbeveiliging
 14. Veranderingen in ons Privacybeleid 
 1. Wie zijn we en hoe kunt u contact met ons opnemen

Bookatable Limited treedt op als Verwerkingsverantwoordelijke wanneer u direct gebruikmaakt van onze websites, digitale platformen en diensten.

Als u contact met ons op wilt nemen, dan kunt u:

 • een e-mail sturen naar: hello@bookatable.com;
 • een brief sturen naar ons kantoor gevestigd te: Bookatable Limited, 5th FL Elizabeth House, 39 York Road, London SE1 7NQ; of
 • contact opnemen met uw plaatselijke Bookatable kantoor door gebruik te maken van de contactinformatie op deze website.
 1. Over onze Functionaris voor de Gegevensbescherming

Iedereen bij Bookatable is natuurlijk toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy, maar onze Functionaris voor de Gegevensbescherming is eindverantwoordelijke voor alle aspecten van persoonlijke gegevens bij Bookatable. U kunt contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming door een email te sturen naar: legal@bookatable.com.

 1. Andere belangrijke beleidslijnen en informatie

Alhoewel dit Privacybeleid alle informatie bevat die u nodig heeft in relatie tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie op onze websites, willen wij u graag wijzen op verdere informatie die interessant voor u zou kunnen zijn:

 • Aanvullend Privacybeleid
 • Ons Cookiebeleid
 • Onze Gebruiksvoorwaarden voor de Website
 • Gekoppelde platformen
 • Aanvullend Privacybeleid

Dit is ons hoofdzakelijk privacybeleid met betrekking tot uw gebruik van de website, digitale diensten en producten die door Bookatable worden aangeboden. Het kan echter voorkomen dat er aanvullende informatie in het privacybeleid voor specifieke digitale producten en diensten is. Lees deze beleidslijnen goed door wanneer u zich registreert of aanmeldt voor deze producten en/of diensten.

 • Ons Cookiebeleid

Bij het gebruik van onze website en andere digitale producten en diensten die wij aanbieden, kan er door middel van cookies informatie worden verzameld om u te onderscheiden van andere website gebruikers en andere digitale producten en diensten. We hebben een losstaand Cookiebeleid waarin ons gebruik van cookies en het doel van ons gebruik wordt uitgelegd. Wij raden u aan om ons Cookiebeleid hier te lezen ([https://www.bookatable.co.uk/cookiebeleid]).

 • Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden voor de Website stellen de voorwaarden voor het gebruik van onze websites vast. De Gebruiksvoorwaarden dienen in combinatie met dit Privacybeleid te worden gelezen. Hier kunt u onze website Gebruiksvoorwaarden lezen ([https://www.bookatable.co.uk/juridisch]).

 • Gekoppelde platformen

Onze website kan links bevatten van en naar onze websites en digitale platformen van onze partner netwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen, restaurants en sociale media pagina’s. Wanneer u een link naar een van deze websites volgt, houdt er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het betreffende privacybeleid. Lees daarom eerst het privacybeleid goed door, voordat u persoonlijke informatie aan deze websites verstrekt.

 1. Informatie die we over u kunnen verzamelen

In dit deel wordt het volgende uiteengezet:

 • hoe we u persoonlijke informatie verzamelen;
 • gegevenscategorieën van de verzamelde informatie;
 • een beschrijving over hoe we van plan zijn de verzamelde informatie te gebruiken;
 • de rechtsgrondslag waarop we de verwerking van de verzamelde informatie baseren, en;
 • waar mogelijk, hoelang we de informatie zullen bewaren.

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en bewaren:

Verzamelde gegevens

Doel/Activiteit

Soort gegevens

Rechtsgrondslag voor verwerking

Bewaartermijn

Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of een promotie (“Promotiegegevens”).

Om ons in staat te stellen om u verdere informatie over de website, de promotie, of een prijs te sturen als u de winner van de wedstrijd bent. Tenzij bij de verzameling van uw gegevens anders vermeld, zullen we deze informatie alleen gebruiken voor het beheren van de wedstrijden of het versturen van promoties.

Promotiegegevens kunnen uw naam en e-mailadres omvatten.

Mocht u een prijs winnen, dan kunnen wij uw volledige adres aanvragen zodat we u de prijs kunnen sturen.

De uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons om deel te nemen aan de wedstrijd of de promotie.

De promotiegegevens, tenzij anders vermeld in de wedstrijd- of promotievoorwaarden, worden 12 maanden na de wedstrijd of promotie-beëindiging verwijderd.

Informatie waar u ons van voorziet wanneer u aan een onderzoek deelneemt of wanneer u reageert op een enquête of een recensie of feedback over een restaurant indient (“Recensie gegevens”).

Om informatie over een specifiek onderwerp te verzamelen, bijvoorbeeld de diensten die wij aan u geleverd hebben of recensies over een restaurant dat u bezocht heeft.

Vaak zijn onderzoeken en enquêtes anoniem. Persoonlijke informatie verzamelen we alleen voor statistische gegevens. Mocht dit niet het geval zijn, dat laten we u dat weten op het tijdpunt van de informatieverzameling.

Informatie kan uw volledige naam, uw e-mailadres en andere opgevraagde persoonlijke gegevens bevatten.

Als rechtsgrondslag voor het verwerken van Recensie gegevens, zullen we onze legitieme belangen in het controleren en verbeteren van onze diensten en producten voor onze klanten en gebruikers toepassen.

Hoewel we uw recensies en feedback graag behouden om andere restaurants te helpen, zullen we ze na 5 jaar anonimiseren of verwijderen.

Informatie die krachtens een onderzoek of enquête werd verzameld, zal binnen 3 jaar nadat de reacties zijn binnengekomen, worden verwijderd. Eventueel bewaarde informatie zal enkel geaggregeerde statische informatie zijn.

Als u zich via een account voor onze digitale producten of diensten registreert, zullen we informatie aanvragen die ons in staat stelt om u te identificeren en u de producten en diensten ter vervoeging te stellen (“Accountgegevens”).

Accountgegevens worden verwerkt met als doel het in dienst stellen van onze website, het voorzien van digitale diensten waarvoor u zich heft aangemeld, met u over die digitale producten en diensten te communiceren en het onderhouden van back-ups van onze diensten.

Accountgegevens bevatten uw volledige naam en e-mailadres. We kunnen u ook vragen om een wachtwoord aan te maken, zodat u op een veilige manier op uw account kunt inloggen.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van Accountgegevens is de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons voor het verschaffen van digitale producten en diensten.

Zolang u een account met ons hebt, zullen we uw accountgegevens behouden. Wanneer u uw account voor langer als 24 maanden niet bezoekt, zullen we uw accountgegevens wissen zodat we uw informatie niet langer behouden als nodig is. U heeft dan natuurlijk de mogelijkheid om een nieuwe account aan te maken.

Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u een reservering bij een restaurant maakt (“Reserveringsgegevens”).

Deze informatie wordt gebruikt om u van reserveringsdiensten te voorzien en zodat u uw reservatie met het Restaurant af kunt ronden.

We gebruiken deze informatie ook om u voorgaande restaurant reserveringen en annuleringen te tonen.

We zullen u vragen om uw naam, uw achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en of u speciale verzoeken heeft met betrekking tot uw reservering.

De rechtsgrondslag voor het verwerken is het nakomen van de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw reservering.

Tot 3 jaar na uw laatste etenservaring met ons behouden we de informatie met betrekking tot uw reservering. Wanneer u ons van nieuwe informatie voorziet, zullen wij uw details updaten.

Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u een aanbetaling maakt aan een restaurant (“Betalingsgegevens”).

Wanneer een aanbetaling benodigd is om uw reservering te bevestigen, zullen we die informatie alleen gebruiken met betrekking tot de aanbetaling voor die restaurantreservering.

We zullen u vragen om de naam op uw bankkaart, het nummer van uw debit- of creditkaart, de driecijferige code op uw kaart en de vervaldatum van uw kaart.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van Betalingsgegevens is om de overeenkomst tussen met betrekking tot uw reservering na te komen.

We bewaren de betalingsgegevens voor niet langer dan noodzakelijk. De betalingsgegevens worden voor maximaal 12 maanden na uw laatste reserveringsdatum behouden.

Informatie waarvan u ons voorziet wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld via e-mail of via een formulier op de website (“Communicatiegegevens”).

Deze informatie wordt gebruikt om ons in staat te stellen om op uw opmerkingen, verzoeken, of vragen te reageren of andere acties te nemen.

· Informatie kan uw volledige naam, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens omvatten waarvan u ons heeft voorzien, zodat wij op uw communicatie kunnen reageren.

Als rechtsgrondslag voor het verwerken van Communicatiegegevens, zullen we onze legitieme belangen in het assisteren van u en het beantwoorden van uw communicaties toepassen.

We zullen uw Communicatiegegevens bewaren voor de duur van de behandelingsperiode. Zodra het vraagstuk behandeld is, wissen we Communicatiegegevens binnen 3 jaar - tenzij we u anders hebben geïnformeerd.

Vrijwillige informatie

Wanneer u ons van informatie voorziet (bijvoorbeeld, de hierboven uiteengezette informatie), kan het zijn dat we u om aanvullende, vrijwillige informatie vragen. Deze informatie zal als optioneel worden beschreven en wordt gebruikt met als doel om onze klanten beter begrijpen en onze diensten overeenkomstig aan kunnen passen.

Statistische informatie

We verzamelen en gebruiken ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens (“Geaggregeerde gegevens”). Geaggregeerde gegevens kunnen afkomstig zijn van uw persoonlijke gegevens, maar zonder uw identiteit te onthullen. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw Gebruiks- en Apparaatgegevens aggregeren om het percentage van gebruikers te berekenen die een bepaald kenmerk van onze website gebruiken. Geaggregeerde gegevens worden uitsluitend voor onze eigen ondernemingsdoelen gebruikt.

Gevoelige persoonlijke informatie

Alhoewel we geen gevoelige persoonlijke gegevens aanvragen, zijn er wel delen op onze websites waar u aanvullende informatie en speciale verzoeken in kunt dienen. Dit kan bijvoorbeeld gedurende het reserveringsproces of wanneer u recensies indient. Gevoelige persoonlijke gegevens kunnen speciale vragen met betrekking tot invaliditeit inhouden, of gerelateerde onderwerpen zoals voedselallergieën. Als u informatie in de velden voor vrije tekst invoert, houd er dan rekening mee dat dit gevoelige informatie kan zijn en voer alleen de informatie in die u wilt delen. Als u gedurende uw reservering informatie indient, dan wordt die informatie vertrouwelijk gehouden. De informatie wordt alleen gebruikt om uw reservering of eventuele speciale aanvragen te verwerken. Als u recensies of feedback op onze website indient, houd er dan rekening mee dat deze informatie ook voor andere websitegebruikers zichtbaar is. Vergeet niet dat recensies ook anoniem ingediend kunnen worden.

Kinderen en persoonlijke informatie

Deze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en wij verzamelen niet bewust aan kinderen gerelateerde gegevens. Mochten wij gewaarworden dat we informatie behouden over kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, dan zullen we direct de nodige actie ondernemen om ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming te houden inclusief, wanneer nodig, het wissen van de informatie. Mocht u zich bewust worden dat uw kind (jonger dan 16 jaar) ons zonder uw toestemming heeft voorzien van persoonlijke informatie, neem dan zo snel als mogelijk contact met ons op zodat wij de juiste stappen kunnen nemen: legal@bookatable.com.

 1. Marketingcommunicatie

Wanneer u zich bij ons aanmeldt om nieuwsbrieven of marketingcommunicatie te ontvangen, zullen wij de informatie waarvan u ons heeft voorzien – over het algemeen alleen uw naam en e-mailadres – gebruiken om u nieuwsbrieven, restaurant aanbiedingen of andere door u aangevraagde communicatie te sturen. Overeenkomstig uw instemming, zullen we uw persoonlijke informatie gebruiken voor e-mail marketingdoeleinden. Uw plaatselijke Bookatable onderneming zal u de marketingcommunicatie sturen. Dit is ook de onderneming dat als Verwerkingsverantwoordelijke voor marketingdoeleinden optreedt. Plaatselijke Bookatable ondernemingen zullen uw persoonlijke informatie met geen enkel ander bedrijf binnen de Bookatable Group voor marketingdoeleinden delen.

Maakt u zich geen zorgen, mocht u beslissen dat u deze e-mails liever niet meer ontvangt, dan kunt u zich te allen tijde afmelden. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen: (i) onderaan elke marketingcommunicatie die wij naar u sturen, staat altijd een optie om u af te melden; en (ii) u kunt ook contact met ons opnemen via e-mail of brief door de contactinformatie te gebruiken die in deze beleidslijnen vermeldt wordt.

Over het algemeen zullen wij u marketingcommunicatie blijven sturen totdat u ervoor kiest om zich af te melden. Mochten wij echter voor een bepaalde periode niet van u gehoord hebben, of we hebben opgemerkt dat u onze e-mails in een periode van 24 maanden niet geopend hebt, dan zullen we uw informatie van onze databank verwijderen. U kunt zich altijd opnieuw aanmelden.

Als u zich voor een of meer van onze diensten heeft aangemeld of als u via ons een reservering bij een restaurant heeft gemaakt, zult u nog steeds e-mails ontvangen die aan die diensten en reserveringen gerelateerd zijn (e.g. bevestigings-e-mails, herinnerings-e-mails). Mocht u besluiten om u van de marketing-e-mails af te melden, dan beïnvloedt dat niet de dienst-e-mails die integraal zijn aan de diensten die wij aan u en de Restaurants leveren.

Tevens kunnen we zo nu en dan uw Gebruiks- en Apparaatgegevens gebruiken om u online voorstellen en aanbevelingen te maken over producten of diensten die u zouden kunnen interesseren. Dit is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van ons ondernemen in het ontwikkelen van onze producten en diensten en het groeien van ons bedrijf.

Marketing van Restaurants en Partnernetwerken

Wanneer u bij een Restaurant reserveert, kan het zijn dat u de mogelijkheid heeft om zich aan te melden voor marketingcommunicatie van dat Restaurant of Partnernetwerk. We zullen u altijd eerst om uw instemming vragen voordat wij toestaan dat Restaurants of Partnernetwerken marketingcommunicatie naar u sturen. Restaurants en Partnernetwerken zullen toegang hebben tot informatie over welke personen zich aangemeld hebben, en welke niet.

De marketing van de Restaurants en Partnernetwerken is onderworpen aan hun persoonlijke privacybeleid. U zult dit privacybeleid moeten raadplegen voor verdere informatie.

 1. Informatie over u die wij op andere plaatsen verzamelen

Om u van onze diensten te voorzien, kunnen we persoonlijke informatie over u van andere bronnen ontvangen, zoals bijvoorbeeld:

 • We kunnen informatie over u ontvangen als u andere websites gebruikt die wij beheren, of andere producten of diensten die wij leveren. We werken ook nauw samen met derde partijen (inclusief, bijvoorbeeld, bedrijfspartners, technische dienstleveraars, betalingsdiensten, analytische providers zoals bijvoorbeeld Google Analytics en leveraars van zoekinformatie) en we kunnen informatie over u van hen ontvangen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze informatie is ons legitieme belang in het controleren en verbeteren van onze website, producten en diensten.
 • Informatie van onze webserver logs, bijvoorbeeld informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem en het soort browser dat u gebruikt. We kunnen ook informatie verzamelen over waar u naar zoekt op onze website, de websites of restaurantpagina’s die u bezoekt en uw interactie met de communicatie die wij naar u sturen, bijvoorbeeld op welk tijdstip u de e-mailcommunicatie opent. (“Gebruiks- en Apparaatinformatie”). Deze informatie wordt door ons voor systeembeheer gebruikt en om te analyseren hoe mensen onze websites en digitale diensten en platformen, zoals bijvoorbeeld onze mobiele applicaties, gebruiken. De informatie helpt ons ook om de beste infrastructuur te kunnen leveren voor uw online ervaring. De rechtsgrondslag voor het verwerken is ons legitieme belang in het controleren en verbeteren van onze website, producten en diensten.
 • Zoals hierboven al vermeld, verzamelen wij door middel van cookies die op uw apparaat worden opgeslagen informatie over hoe u onze website, digitale producten en diensten gebruikt. Ons Cookiebeleid kunt u hier lezen (https://www.bookatable.co.uk/cookiebeleid).
 • Onze website kan u in staat stellen om uw ervaring te delen en met ons in contact te komen door sociale netwerken van derden, zoals Facebook en Twitter. Deze informatie kunnen we van onze sociale media sites verzamelen, inclusief Facebook likes, shares en Twitter tweets, en ook van de inhoud op sociale netwerk sites. De privacy van de informatie waarvan u ons op sociale media netwerken voorziet, controleren wij niet. Daarenboven is het privacybeleid van die sociale media netwerken van kracht wanneer u gebruikmaakt van hun diensten.
 1. Onze relatie met Restaurants

Terwijl wij over het algemeen als verwerkingsverantwoordelijke optreden wanneer u onze diensten direct gebruikt, voorzien wij derden van onze reserveringsdiensten, bijvoorbeeld restaurants, als u onze websites of mobiele applicaties gebruikt. In het geval dat wij restaurants van onze diensten voorzien, bijvoorbeeld wanneer een restaurant ons reserveringsplatform op hun eigen website plaatst, dan nemen zij ons in dienst als dienstverlener. Dit betekent dat we niet de verwerkingsverantwoordelijke zijn en dat we, namens de restaurants, fungeren als de gegevensverwerker. Wij hebben geen controle over informatie die verkregen is bij een restaurant en waarover zij als verwerkingsverantwoordelijke optreden. Verzeker uzelf dat u, waar nodig, het privacybeleid van elk restaurant leest.

 1. Waar we uw persoonlijke informatie opslaan

Alle informatie waarvan u ons voorziet, wordt op veilige servers binnen het VK of de EER opgeslagen. Tenzij u anders door ons in privacyverklaringen geïnformeerd bent, zullen wij geen persoonlijke informatie buiten de EER overdragen.

Wij maken ons sterk voor het veiligstellen van uw persoonlijke informatie, niettemin is de overdracht van online informatie via het internet niet 100% veilig. In samenwerking met onze dienstverleners doen wij ons best om uw persoonlijke informatie te beschermen, desalniettemin is geleverde informatie voor uw eigen risico.

 1. Het delen van uw persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke informatie alleen delen met mensen die uw informatie nodig hebben voor het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met:

 • Restaurants – wij delen Reserveringsgegevens, recensies, Betalingsgegevens waar toepasselijk en andere relevante informatie waarvan u ons voorziet door diensten van Restaurants aan te vragen. Deze informatie wordt aan de Restaurants geleverd om hen in staat te stellen uw reservering te verwerken en te beheren. Zodra wij uw informatie aan het Restaurant hebben doorgegeven, treedt het Restaurant op als Verwerkingsverantwoordelijke en wij worden dan de Gegevensverwerker.
 • Partnernetwerken – wanneer u via een van onze Partnernetwerken een reservering maakt bij een Restaurant, bijvoorbeeld door via de website van een derde partij restaurant te reserveren, dan zullen wij de Reserveringsgegevens, recensies en andere relevante informatie waarvan u ons heeft voorzien via het Partnernetwerk delen. We zullen nooit de Betalingsgegevens met Partnernetwerken delen. Zodra we uw informatie aan het Partnernetwerk hebben doorgegeven, treedt het Partnernetwerk op als Verwerkingsverantwoordelijke voor die gegevens.
 • Betalings- en Facturatiediensten – bij sommige restaurants zult u een aanbetaling moeten maken of uw credit- of debitkaart gegevens moeten vrijgeven om uw reservering te bevestigen. Om deze informatie te verwerken, delen wij deze Betalingsgegevens met derden die ons van betalings- en facturatiediensten voorzien.
 • Binnen de Bookatable Group – we kunnen uw persoonlijke informatie, voor hetzelfde doel als de initiële verwerking beschreven in dit beleid, met een lid van onze groep delen. Dit houdt in; onze dochterondernemingen, onze definitieve holdingmaatschappij en zijn dochterondernemingen.

Bijvoorbeeld, we zullen uw Reserveringsgegevens met uw plaatselijke Bookatable onderneming delen (d.w.z. de onderneming waarbij u gereserveerd heeft en waar het diner plaats zal vinden). Tevens kunnen we uw Reserveringsgegevens met een van de buitenlandse ondernemingen in onze groep delen als u via onze VK website bij een Restaurant in het buiteland reserveert. We delen de informatie ook met Michelin Travel Partner S.A.S., deel van de Michelin Group, met als doel de hosting diensten van onze marketing databank.

De relevante groepsondernemingen zijn:

Bookatable AB and 2 Book AB

Bookatable AB, Suomen sivuliike

Bookatable ApS

Bookatable Norway NUF

Bookatable GmbH & Co. KG

Livebookings SL

Bookatable Inc

 • Dienstverleners – Bookatable kan uw persoonlijke informatie met bepaalde dienstverleners delen die Bookatable kan gebruiken om uw aanvraag te verwerken of u van de diensten te voorzien. Deze dienstverleners fungeren namens ons als gegevensverwerkers en leveren IT- en systeembeheerdiensten, zoals bijvoorbeeld hosting, e-mail-, en SMS-diensten.

Deze dienstverleners zijn wettelijk verplicht om de persoonlijke informatie die ze mogelijk hebben ontvangen, vertrouwelijk en veilig te behouden en om uw persoonlijke informatie enkel op de basis van onze instructies te gebruiken.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook met derden delen:

 • In het geval dat we bedrijfszaken of activa verkopen of overdragen. We kunnen dan uw persoonlijke informatie aan de toekomstige koper of ontvanger van die bedrijfszaken of activa openbaren.
 • Als wij verplicht zijn om uw persoonlijke informatie te openbaren of te delen teneinde ons aan wettelijke plichten te houden, of om voorwaarden en andere overeenkomsten op te leggen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom, de veiligheid van de Booktatable Group, onze klanten of anderen te bewaren. Dit houdt ook de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties in met als doel fraudepreventie en de vermindering van creditrisico.
 • Om risico’s en rechtsgeschillen te beheren en professioneel juridisch advies te verkrijgen. Deze openbaarmaking zal alleen op een vertrouwelijke basis plaatsvinden en beperkt zijn tot onze professionele adviseurs die een vertrouwelijkheidsplicht hebben.
 1. Hoelang bewaren wij uw persoonlijke informatie

Over het algemeen zullen we uw persoonlijke informatie niet langer behouden als nodig voor het bereiken van het doel of de doelen waarvoor we u informatie hebben verzameld, inclusief het nakomen van enige juridische, boekhoudings-, or rapporteringsvereisten. Ga naar deel 5 hierboven voor meer informatie over specifieke bewaartermijnen. Terwijl we alles in onze macht doen om ons aan de bewaartermijnen te houden, zullen we de informatie langer behouden in het geval dat we aan bepaalde wettelijke, boekhoudkundige, of belasting redenen moeten voldoen.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens vast te stellen, overwegen we de hoeveelheid, soort en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het mogelijke risico of de mogelijke schade van onbevoegd gebruik of openbaring van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of die doeleinden met gebruik van andere middelen bereikt kunnen worden, en de van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens voor onderzoeks- en statistische doelen anonimiseren (ze kunnen dan niet meer met u in verband worden gebracht). In dit geval kunnen we de informatie, zonder berichtgeving aan u, onbeperkt gebruiken.

 1. Uw rechten overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De wet gegevensbescherming voorziet u van bepaalde rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke informatie. Dit is het recht op:

 • informatie
 • inzage
 • rectificatie
 • vergetelheid
 • beperking van verwerking
 • dataportabiliteit
 • bezwaar
 • Het recht op informatie

U heeft het recht op informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, inclusief wie wij zijn, hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken en uw rechten met betrekking op uw persoonlijke informatie. Alle door u benodigde informatie ten opzichte van dit recht wordt in dit privacybeleid beschreven.

 • Het recht op inzage in uw informatie

U heeft recht op inzage in de persoonlijke informatie die wij over u houden. We kunnen bevestigen of u informatie wel of niet wordt verwerkt en we kunnen u van toegang tot uw persoonlijke informatie voorzien.

 • Het recht op rectificatie

Wanneer uw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, heeft u recht op de rectificatie en bijwerking van die informatie. Als wij uw informatie aan derden hebben geopenbaard, zullen wij hen, waar mogelijk, op de hoogte stellen van updates waarvan u ons heeft voorzien. U kunt de persoonlijke informatie die wij over u behouden bijwerken door contact met ons op te nemen via de contactinformatie in dit Privacybeleid.

 • Het recht op vergetelheid

U heeft het recht om het wissen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Er zijn een aantal situaties waarin u kunt vragen om het wissen van uw informatie, waaronder; de informatie is niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze door ons werd verzameld of verwerkt, en wanneer u uw toestemming voor het verwerken door ons intrekt. Mocht u meer informatie willen over uw recht tot verwijdering, neem dan contact met ons op.

 • Het recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties heeft u eveneens het recht om het verwerken van uw persoonlijke informatie te bepreken of te onderdrukken. Als u ons vraagt om uw persoonlijke informatie te onderdrukken, zullen wij enige verdere verwerking van uw informatie opschorten.

 • Het recht op dataportabiliteit

Mocht u uw persoonlijke informatie naar een andere werkgever willen verplaatsen of overdragen, dan heeft u het recht op dataportabiliteit van uw informatie naar een andere persoon.

 • Het recht van bezwaar

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonlijke informatie niet te verwerken in het geval dat wij ons verlaten op een gerechtvaardigd belang en er iets is wat ertoe leidt dat u bezwaar tegen de verwerking wilt maken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken voor commerciële doeleinden (direct marketing).

Als u een of meerdere rechten die in dit Privacybeleid worden vermeldt, wilt uitoefenen, dan kunt u dit te allen tijde doen door een email te sturen naar: privacy@bookatable.com.

Meer informatie over uw recht op gegevensbescherming kunt u vinden op de website “Autoriteit Persoonsgegevens”, , of op Information Commissioner’s Office (“ICO”) op www.ico.org.uk.

 1. Wat u kunt doen als u ontevreden bent over ons gebruik van uw informatie

Wij maken ons sterk voor het beschermen en respecteren van uw privacy. Als u echter ontevreden bent over hoe we uw informatie verzamelen en verwerken, of wanneer u meer informatie over uw rechten wilt, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • via e-mail: privacy@bookatable.com; of
 • via een brief naar het volgende adres: de Data Protection Officer, Bookatable Limited, 5th FL Elizabeth House, 39 York Road, London SE1 7NQ.

Wij streven ernaar uw vragen zo snel als mogelijk te beantwoorden en we zullen ons best doen om samen met u de eventuele problemen op te lossen. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens – meer informatie vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers… , of bij het ICO: https://ico.org.uk/concerns/.

 1. Over gegevensbeveiliging

Bookatable heeft maatregelen ingevoerd om de privacy, veiligheid en de integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers en dienstverleners die deze informatie nodig hebben en die opgeleid zijn om zich aan de vertrouwelijkheidsvoorschriften te houden.

Op de commerciële Bookatable websites wordt bankinformatie verzameld met effectieve, legale en veilige betalingsprocessen als doel. Deze maatregelen kunnen bestaan uit SSL versleuteling (met als doel om de gegevens onleesbaar te maken voor anderen) gedurende de verzameling of overdraging van vertrouwelijke gegevens. Deze informatie wordt alleen gebruikt om een online betaling door te voeren, ze worden niet bewaard.

Bookatable verzekert dat uw persoonlijke gegevens niet worden bewerkt of beschadigd, en dat onbevoegde partijen geen toegang tot uw gegevens verkrijgen.

 1. Verandering in ons Privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen we ons beleid veranderen. Veranderingen in dit beleid die wij in de toekomst invoeren zullen op deze pagina worden vermeld. Als u een online account bij ons heeft, dan kunnen wij u via e-mail of bij uw eerstvolgende aanmelding van eventuele veranderingen op de hoogte stellen.