Personvernpolicy

Sammendrag

Bookatable jobber hardt for å beskytte din personlige informasjon, og for å være tydelig og transparent om hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den. Disse retningslinjene forklarer hvordan personlig informasjon Bookatable Limited og dets tilknyttede selskaper samler inn når du bruker vår nettside eller digitale tjenester og plattformer, eller som du gir til oss, blir behandlet.

Informasjonen i disse retningslinjene er gjeldende for Bookatable's nettsteder, digitale platformer og online-tjenester. Les retningslinjene møysommelig for å forstå våre syn og praksiser vedrørende din personlige informasjon og hvordan vi behandler den.

 1. Hvem vi er og hvordan vi kan kontaktes
 2. Om vår databeskyttelsesansvarlig
 3. Andre retningslinjer du burde lese
 4. Informasjon vi samler inn fra deg
 5. Markedsføringskommunikasjon
 6. Informasjon vi samler inn om deg fra andre steder
 7. Hvor vi lagrer den personlige informasjonen din
 8. Internasjonale overføringer av personlige data
 9. Dele din personlige informasjon
 10. Hvor lenge din personlige informasjon lagres hos oss
 11. Dine rettigheter under datavernlovverk
 12. Hva du kan gjøre hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi bruker informasjonen din
 13. Om datasikkerhet
 14. Endringer av våre retningslinjer for personvern
 1. Hvem vi er og hvordan vi kan kontaktes

Bookatable Limited fungerer som dataansvarlig nå du bruker våre nettsteder, digitale platformer og tjenester direkte.

Hvis du må kontakte oss, har du flere muligheter. Du kan:

 • sende oss en e-post på hello@bookatable.com eller
 • sende oss et brev til vår registrerte postadresse på Bookatable Limited, 7 Soho Square, London, W1D 3QB, Storbritannia; eller
 • kontakte ditt lokale Bookatable-selskap ved å bruke kontaktopplysningene på nettsiden.
 1. Om vår databeskyttelsesansvarlig

I tillegg til at Bookatable er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt, har vi en databeskyttelsesansvarlig som håndterer alle aspekter rundt personlige data hos Bookatable. Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlig, ved å sende en e-post til legal@bookatable.com.

 1. Andre retningslinjer og informasjon vi oppfordrer deg til å lese

Mens disse retningslinjene for personvern inneholder all informasjonen du trenger vedrørende hvordan vi samler inn og bruker din personlige informasjon på nettsidene våre, finnes det informasjon på andre steder som kan være relevant og som vi oppfordrer deg til å lese.

 • Ytterligere retningslinjer for personvern
 • Våre retningslinjer for informasjonskapsler
 • Våre bruksvilkår for nettsiden
 • Tilknyttede plattformer
 • Ytterligere retningslinjer for personvern

Dette er våre hovedretningslinjer for personvern for din bruk av nettsiden og de digitale tjenestene og produktene fra Bookatable. Men det kan finnes ytterligere informasjon i retningslinjer for personvern for spesifikke digitale produkter og tjenester. Les disse retningslinjene når du registrerer deg eller abonnerer på disse produktene og tjenestene.

 • Våre retningslinjer for informasjonskapsler

Når du bruker vår nettside og andre digitale produkter og tjenester som vi leverer, kan informasjon samles inn gjennom informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av vår nettside og andre digitale produkter og tjenester. Vi har separate retningslinjer for informasjonskapsler som forklarer vår bruk av informasjonskapsler og formålet med å bruke dem. Vi oppfordrer deg til å lese våre retningslinjer for informasjonskapsler her (https://www.bookatable.com/no/juridisk).

 • Bruksvilkår

Våre bruksvilkår for nettsiden forteller deg vilkårene for når du kan bruke våre nettsider og burde leses sammen med retningslinjene for personvern. Du kan lese våre bruksvilkår for nettsiden her (https://www.bookatable.com/no/juridisk).

 • Tilknyttede plattformer

Vår nettside kan inneholde lenker til og fra våre nettsider og digitale plattformer fra våre partnernettverk, annonsører, affiliates, restauranter og sider på sosiale medier. Hvis du følger en lenke til en av disse nettsidene, gjøres du oppmerksom på at disse nettsidene har sine egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke tar på oss noe ansvar for disse retningslinjene. Les disse retningslinjene før du sender personlig informasjon til disse nettsidene.

 1. Informasjon vi kan samle inn fra deg

Denne delen handler om:

 • hvordan vi samler inn den personlige informasjonen din
 • datakategoriene vi samler inn
 • en beskrivelse av hvordan vi planlegger å bruke informasjonen vi samler inn
 • den juridiske hjemmelen som vi bruker for å behandle den innsamlede informasjonen, og
 • når mulig, hvor lenge vi beholder den innsamlede informasjonen.

Vi kan samle inn og beholde følgende informasjon om deg: